Курси 
Агрономія
Ветеринарна медицина
Водні біоресурси та аквакультура
Геодезія та землеустрій
Екологія
Економічна кібернетика
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Захист і карантин рослин
Садово-паркове господарство
Лісові культури
Менеджмент
Маркетинг
Облік і оподаткування
Агроінженерія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Фінанси, банківська справа та страхування
Харчові технології

Moodle by SMCAE