Вправи

Система має у своєму розпорядженні велике розмаїтя вправ, які можуть бути використані для створення курсів будь-якого типу

 Форум

  Форуми - місце, де відбуваються всі обговорення. Форуми можуть мати різну структуру й містити оцінки для повідомлень. Повідомлення форумів можна побачити в чотирьох різних форматах і вони можуть містити додаткові файли. Підписавшись на форум, учасник буде одержувати копії нових повідомлень на e-mail.

 Зошит

  Учитель просить студентів висловитися на певну тему, і студент може редагувати й поліпшувати свою відповідь згодом. Відповіді є приватними й можуть бути побаченими тільки вчителем, що може зробити коментар і поставити оцінку для кожного запису. Звичайно одного зошита на тиждень досить.

 Ресурс

  Ресурси це інформація, що учитель хоче дати у своєму курсі

 Завдання

  Завдання дозволяють учителеві написати питання, на яке він одержить відповідь від учнів у вигляді файлу завантаженого на сервер. Система надає можливість учителеві ставити оцінки за отриману відповідь

 Тест

  Цей модуль дозволяє вчителеві створити набір тестових питань. Питання можуть бути: з декількома відповідями, з вибором вірно/не вірно, або ті, що передбачають коротку текстову відповідь. Всі питання зберігаються в базі даних і можуть бути використані заново в цьому ж курсі (або в інших). Студентам можна дозволити проходити тест кілька разів, при цьому кожна спроба автоматично оцінюється. Тести можуть показувати правильні відповіді або просто оцінку

 Питання

  Питання дозволяє вчителеві поставити запитання й одержати на нього відповідь від своїх учнів. Одне з його застосувань - проводити голосування серед учнів.

 Анкета

  Анкети створені для того, щоб довідатися ставлення учнів до навчання (зокрема - до дистанційного).


  Пакети SCORM

Пакет SCORM – це набір web-контенту, що відповідає міжнародному стандарту об'єктів навчального призначення SCORM. Цей набір може включати web-сторінки, графіку, програми на Javascript, Flash-презентації та інші складові, що працюють у web-браузері.

Даний модуль дозволяє інтегрувати у ваш навчальний курс будь-який пакет, що відповідає стандарту SCORM.


 Wiki

  Wiki – це засіб, пристосований для спільного створення документів декількома людьми, який має власну просту мову розмітки, що використовується прямо у вікні браузера.

  "Wiki wiki" гавайською мовою означає "дуже швидко". Мається на увазі швидкість створення й оновлення сторінок - один з найважливіших аспектів технології wiki. Зазвичай не виникає потреби перевірки матеріалу перед внесенням змін, тому більшість wiki відкриті для широкої громадськості або осіб, що мають доступ до сервера wiki.

  Модуль Wiki дозволяє студентам працювати зазом додаючи, розширюючи й змінюючи зміст сторінки. Попередні версії документа не вилучаються й можуть бути відновлені в будь-який момент.

  Цей модуль оснований на Erfurt Wiki.


  Анкета

  Цей модуль містить декілька готових анкет, які допомагають викладачеві з'ясувати психологічні особливості студентів, що мають відношення до дистанційного навчання.


 База даних

Модуль бази даних дозволяє викладачам та/або студентам створювати, показувати та здійснювати пошук у серед введених записів бази. Формат та структура записів можуть бути майже необмеженими, включати картинки, поля, інтернет-адреси, числа або простий текст. Ви можливо знайомі з подібною технологією від Microsoft Access або Filemaker баз даних.

  Глосарій

  Цей тип занять дозволяє студентам створювати і використовувати свого роду тлумачний словник, що містить статті з визначення певних термінів. Студентами надаються зручні засоби пошуку потрібного терміну в глосаріях.

  Викладач може і сам давати визначення термінів, і залучати до цієї роботи студентів, контролюючи коректність пропонованих ними визначень.

  Є можливість автоматичного створення посилань. Тоді будь-який включений в глосарій термін в будь-якому занятті (навіть у форумі) відображатиметься затемненим і матиме властивість посилання, клацнувши по якому студент може вивести на екран статтю глосарія з визначенням даного терміну.


 Завдання

  Цей модуль дає змогу організувати виконання завдань студентами.

  За його допомогою можна:

  • передавати зміст завдання студентам;
  • встановлювати строки його виконання;
  • встановлювати максимальну оцінку, яку може отримати студент за завдання;
  • задавати форму представлення відповіді викладачу (файл, що завантажується на сайт, особиста бесіда з викладачем, повідомлення по e-mail);
  • давати коментарі до виконаної роботи;
  • дозволяти студенту змінювати свою відповідь з повторним оцінюванням.

  Напис

  Напис - це текст і графіка, які викладач може розмістити безпосередньо в рамці розділу. Всі інші ресурси і заняття представляються в ній лише посиланнями, клацнувши по яких ресурс чи заняття відкриваються в окремому вікні.


 Опитування

  Опитування - це дуже простий інструмент. Викладач задає питання та визначає декілька варіантів відповідей. Одне з можливих застосувань - це проводити голосування між користувачами. Це може бути користним в якості швидкого опитування, щоб стимулювати мислення, щоб дозволити групі проголосувати за які-небудь питання, або дізнатися загальну думку в процесі дослідження проблеми.


 РЕСУРС (Resource)

  Ресурси це інформаційні та методичні матеріали у вигляді веб-сторінок, гіперпосилань, файлів, які створюються на сайті або завантажуються на нього. За допомогою цих матеріалів розкривається зміст дисципліни.


 ТЕСТ (Quiz)

  Цей модуль дозволяє створити набір тестових завдань та провести тестування студентів. Всі тестові завдання зберігаються у базі даних МООДОС і можуть бути використані заново.

  Студентам можна дозволити проходити тест кілька разів, при цьому кожна спроба автоматично оцінюється. Тести можуть показувати правильні відповіді або просто оцінку.

  Модуль дозволяє виконувати статистичну обробку результатів тетування і виводити ці результати у зовнішні файли.


 ПРАКТИКУМ (Lesson)

  Практикум - модуль, за допомогою якого створюється комплект взаємозалежних сторінок. Кожна із сторінок має інформаційний розділ і розділ контролю засвоєння інформаційного розділу. У відповідності до результату проходження контролю, відбувається або перехід на іншу сторінку і студент починає вивчати наступну порцію матеріалу, або перехід не відбувається і студент продовжує вивчати матеріал попередньої сторінки.


 ФОРУМ (Forum)

  Форум - засіб публічного обговорення будь-якої проблеми.

  Кожен відвідувач форуму може поставити проблему для обговорення, а також прийняти участь у обговоренні усіх проблемних питань, які надіслані на форум. Обговорення проходить у межах сайту.

  У межах дисципліни використовуються три види форумів:

  • викладацький (вхід з панелі управління дисципліною);
  • новинний (його ви бачите у нульовій темі дисципліни);
  • тематичний (форум теми дисципліни для обговорення актуальних питань).

  У настройках модулю можна організувати різні рівні доступу до функцій кожного форуму, а також виконувати оцінювання повідомлень.

  Форум дозволяє учасникам дисципліни одержувати копії нових повідомлень на свій e-mail.


  Чат

  Чат – це засіб для проведення синхронних дискусій у реальному часі.

  Для проведення чату в певний час цей вид занять мають обрати на своїх комп'ютерах декілька учасників, між якими розпочинається сеанс зв'язку. Як тільки один із них набере на своїй клавіатурі якесь повідомлення, воно зразу буде відображене на екранах інших учасників чату. Викладачеві надаються різноманітні засоби керування проведенням чату.

  Чат має суттєву відмінність від форуму – засобу асинхронного спілкування, бо форум не передбачає одночасності підключення його учасників. У форумі кожний учасник дискусії посилає і читає повідомлення будь-коли, у зручний для себе час. Хоча і в форумі і в чаті спілкування здійснюється шляхом обміну текстовими повідомленнями, форум більше нагадує звичайне поштове листування, а чат - спілкування по телефону.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE