Шкали

Шкали оцінок використовуються тільки для оцінки результатів роботи студентів викладачами. (Результати виконання тестів, та інших завдань, де оцінка у вигляді кількості набраних балів обчислюються комп'ютером, до цих шкал не приводиться).

Натиснувши посилання Шкали в блоці Керування, ви побачите перелік вже створених шкал і оцінки, які вони містять.

Якщо ці шкали вас не задовольняють, ви можете створити нові. Для цього натисніть кнопку Додати нову шкалу, введіть її назву, а в поле Шкала введіть оцінки даної шкали від найгіршої до найкращої, відділяючи одну оцінку від іншої комою, наприклад: Незадовільно, Задовільно, Добре, Відмінно або: 2,3,4,5 , або: Не зараховано, Зараховано , або щось інше. В поле Опис можна ввести довільні пояснення, щодо застосування цієї шкали оцінок. Закінчивши, натисніть кнопку Зберегти.

Тепер назва створеної вами шкали оцінок з'являтиметься скрізь, де Вам треба обтати шкалу для оцінювання певного виду діяльності студентів, а оцінки цієї шкали – будуть присутні у списку для вибору оцінки результатів роботи конкретного студента.

Зазвичай на сайті використовується певна кількість стандартних шкал оцінювання, доступних усім. Крім них автор курсу може додати свої власні шкали, доступні тільки йому, котрі він має можливість редагувати чи вилучати.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE