Завантаження користувачів

Для початку зверніть увагу на те, що зазвичай не виникає потреби імпортувати користувачів гуртом - на це впливає потреба перевірити правильність доступу до зовнішніх баз даних, до різних форм аутентифікації, можливість користувачів проводити самореєстрацію тощо. Перегляньте секцію аутентифікації в меню адміністратора.

Якщо Ви всетаки бажаєте імпортувати користувачів з текстового файлу, Вам потрібно витримати для нього наступне форматування:

 • Кожен рядок файлу призначений для одного запису
 • В кожному записі частини інформації (поля) розділяються комами
 • Перший запис у файлі - це спеціальний рядок, в якому прописані назви полів. Прописане в ньому визначає подальший формат файлу.

  Необхідні поля: ці поля повинні обов'язково бути включеними в перший рядок, та заповнені для кожного користувача

  username, password, firstname, lastname, email

  Типові поля: вони є необов'язковими - якщо їх не задавати, то будуть підставлені типові дані

  institution, department, city, country, lang, auth, timezone

  Додаткові поля: вони всі є абсолютно необов'язковими. Назва курсу - "коротка назва" - відразу запише користувачів на цей курс. Назва групи - додасть до вказаної групи. В даному випадку потрібно звернути увагу на те, що вказана група вже повинна бути створена на курсі та групи повинні бути асоційовані з відповідним курсом, відповідно група в полі group1 повинна належати курсу course1 і.т.д.

  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5, type1, type2, type3, type4, type5, role1, role2, role3, role4, role5

 • Якщо в даних потрібно вписати сивол коми, то використайте кодування &#44 - скрипт автоматично декодує даний набір в кому.
 • Для логічних полів використовуйте 0 для FALSE та 1 для TRUE.
 • Типи (type1, type2,...) вказують Moodle яким буде користувач на курсі, до якого кореспондується цей тип (наприклад, type2 кореспонудується до course2). 1 = Студент, 2 = Викладач з правами редагування та 3 = Викладач без прав редагування. Якщо тип залишити пустим, або якщо курс є спеціальним, то користувач добавиться на курс як Студент.
 • Для курсів використовуйте коротке ім'я; для груп - ім'я групи; для ролей - id.
 • Увага: Якщо користувач вже зареєстрований у базі даних Moodle, скрипт поверне його номер (database index), та зареєструє у вказаних курсах без зміни решти його даних.

Приклад заповнення файлу для імпорту користувачів:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1, type1
jonest, verysecret, Вася, Коваль, koval@someplace.edu, uk, 3663737, 1, Intro101, Section 1, 1
reznort, somesecret, Тетяна, Короб, korob@someplace.edu, ru, 6736733, 0, Advanced202, Section 3, 3

Зміна створених профілів

Типово Moodle вважає, що ви створюєте новий профіль користувача і пропускає записи тих користувачів, які вже є в базі. Але, якщо Ви встановите "Оновити існуючі облікові записи" в Так, існуючі профілі користувачів будуть оновлені.

Якщо оновлення існуючого профілю передбачає зміну імені, тот в полі "Дозволити перейменування" вкажіть Так та включіть у ваш файл поле oldusername.

Увага: будь які помилки в оновленні існуючих облікових записів можуть бути критичними для ваших користувачів. Будьте обережними використовуючи опцію оновлення.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE