Включити у відгук текст відповіді студента

За допомогою цієї опції викладач може робити коментарі до відповіді студента на контрольну роботу або вносити виправлення у текст відповіді. У цьому випадку бажано коментар робити іншим кольором.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE