ОБМЕЖЕННЯ ВИБОРУ ВАРІАНТУ ВІДПОВІДІ

Ця опція дозволяє включити режим обмеження числа студентів, які можуть обрати конкретний варіант відповіді.

Якщо режим включено, то у полі Обмеження: треба встановити це число. Коли при опитуванні встановлене число студентів обрали даний варіант відповіді, то для останніх студентів він буде закритий. Якщо встановлено 0, то варіант буде закритий для обрання.

Якщо режим виключено, то любе число студентів може обрати конкретний варіант відповіді на поставлене питання.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE