Використати HTML Редактор

При редагуванні сторінок дана опція дає можливість використати HTML редактор (називаний надалі редактором) замість простого текстового поля. Редактор дозволяє просте форматування тексту й легке додавання розширених можливостей, таких як посилання.

Редактор перемикається кликанням на прямокутнику слідучим за Використати Редактор. Редактор прив'язаний до предметів на персональній основі. Наприклад, включаючи редактор, скажемо, для елемента Відкликання 1, редактор буде застосований тільки для даного елемента й не включиться для інших елементів

Якщо редактор необхідний для декількох об'єктів на сторінці, спочатку кликніть на прямокутниках Використати редактор (вони повинні потім містити галочки.) Потім обновите сторінку для активації використання редактори. Це реалізується кликаньем на кнопці Обновити сторінку у нижній частині сторінки

Зауважемо, що варто бути уважним при використанні редактора. У багатьох випадках він не заподіє проблем. Однак, він використання його не рекомендується для Котоких відповідей і числових типів питань. Редактор може додати додаткові "невидимі" HTML теги, які можуть імовірно "зупинити" роботу порівняння.

Якщо проблеми запідозрені з яким або текстовим елементом, цілком безпечно перемкнути редактор у текстовий режим (забравши галочку в прямокутнику Використати редактор). При відновленні сторінки в текстовому редакторі можна буде побачити "неопрацьований" текст. Текст може бути змінений як потрібно. Фактично, повторне перемикання редактора для окремих елементів не повинен змінювати текст

Стан опції Використати редактор зберігається для кожного елемента. Таким чином, якщо сторінка знову редагується, то елементи, які використали редактор, повинні знову з'явиться з редактором.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE