АНАЛІЗ ТЕСТУ

Робота над тестами (виходячи з педагогічного задуму) починається із створення завдань у тестовій формі. Кожне таке завдання повинно пройти випробування з метою перетворення його у тестове завдання. Одним з видів випробувань є емпірична перевірка властивостей тестового завдання, коли на основі результатів тестування розраховуються його статистичні характеристики. Визначення статистичних характеристик є головним (після експертної перевірки змісту) засобом діагностики тестових властивостей завдання.

Модуль Тест (quiz) системи МООДОС має вбудований аналізатор, за допомогою якого на основі проведених тестувань розраховуються статистичні характеристики тестових завдань. Результати аналізу показуються у таблиці даних аналізу.

Таблиця даних аналізу статистичних характеристик завдань містить наступні поля:

 • ID ТЗ - унікальний номер тестового завдання у системі МООДОС.
 • Зміст завдання - текст змісту завдання.
 • Варіант відповіді - варіанти відповідей, які обрали студенти при тестуванні.
 • Відносна оцінка варіанту - оцінка варіанту відповіді, яка задана при створенні або редагуванні завдання і приведена до одиниці.
 • Кількість (відповідей / тестувань) - скільки разів варіант відповіді був обраний при тестуванні / загальне число тестувань за тестом.
 • Частка обрання варіанту - частка обрання варіанта відповіді у загальному числі тестувань, %.
 • Рівень легкості - міра легкості (протилежність важкості) завдання для студентів, які будуть проходити тестування у майбутньому, у %.
  Розрахунок рівня легкості (РЛ) виконується за формулою

  РЛ = (Nвірн) / Nмакс,

  де Nвірн - число спроб тестування, в яких обрано вірний варіант відповіді на завдання;
       Nмакс - загальне число спроб тестування у цьому тесті.

  Для завдань з дихотомічною оцінкою (1 або 0), ця характеристика показує, яка частка студентів (у %) відповіла на завдання вірно.

  Якщо РЛ = 100% (усі студенти відповіли вірно) або 0% (усі студенти відповіли не вірно), то таке завдання не є тестовим і його треба вилучити із цього тесту.

 • СВ - середнєквадратичне відхилення (СВ) індивідуальних оцінок від середньої оцінки за завдання для усіх студентів, які пройшли тестування.
  Якщо усі студенти дадуть вірну відповідь на завдання, то СВ = 0. СВ є загальноприйнятою мірою варіації тестових балів.

Наступні дві характеристики тестових завдань визначаються за допомогою методів дискримінантного аналізу. Задачею дискримінантного аналізу є віднесення об'єкту, якій характеризується значенням обраного для аналізу параметра до одній із груп, які, у свою чергу, мають свій розподіл.

 • ІД - індекс дискримінації (ІД). Індекс дискримінації є грубою оцінкою розподілу тестових завдань на такі, що відповідають вимогам педагогічного вимірювання, і такі, що не відповідають таким вимогам.
  Всі завдання розподіляються на три групи.
  Перша група містить завдання, для яких у спробах обрано вірних варіантів стільки, що їх сумарна оцінка перевищує рівень 2/3 від максимальної оцінки за тест.
  Третя група містить завдання, для яких у спробах обрано вірних варіантів стільки, що їх сумарна оцінка нижче за рівень 1/3 від максимальної оцінки за тест.
  Друга група містить усі інші завдання.
  Значення індексу дискримінації розраховується за формулою:

  ІД = (Х13) / Хмакс,

  де Х1- сума балів за це завдання, які були отриманні при тестуванні, що по завершенні мають високу оцінку за тест;
       Х3 - сума балів за це завдання випробувань з низькою оцінкою за тест;
       Хмакс - максимальний бал за це завдання (найбільша сума балів, яку можливо отримати за це завдання, якщо всі випробування, що мають високу або низьку оцінку за тест були успішними).
  Індекс дискримінації приймає значення від -1 до 1. Якщо значення індексу дискримінації для завдання близько до 0, то таке завдання або занадто легке, або занадто важке для студентів.

 • КД - коефіцієнт дискримінації. Коефіцієнт дискримінації на відміну від індексу дискримінації розраховується для всіх спроб одразу (без поділу на групи), що дає більш об'єктивний аналіз тестового завдання.
  Так само, як і індекс, коефіцієнт дискримінації приймає значення від -1 до 1.
  Чим більше завдань з коефіцієнтом дискримінації, значення якого близько чи дорівнює 1, тим більш професійно складено тест.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE