СТВОРЕННЯ ЗАВДАННЯ З ВКЛАДЕНИМИ ВІДПОВІДЯМИ

Завдання цього типу створюється шляхом вставки у текст його опису так званих вкладених відповідей. У якості вкладених відповідей можуть бути відповіді відкритої та закритої форм. Вкладення відповідей здійснюється шляхом використання спеціальної мови їх опису. Кожна вкладена відповідь має свою оцінку.

Далі наведено приклад заповнення форми Редагування завдання з вкладеними відповідями:

Цей прикла буде показано студентам у наступному вигдді:

3

8 Marks


Це питання складається з тексту та завдання вибору з множини, вкладеного прямо тут , далі завдання з короткою відповіддю і наприкінці завдання з числовою відповіддю .

Примітка: web-адреси (наприклад, virtuni.education.zp.ua ) та смайли працюють коректно.

Із наведеного прикладу видно, що текст змісту завдання складається із оповідальної частини і вкладених у неї фрагментів. За допомогою таких фрагментів задаються тип кладеного завдання, варіанти можливих відповідей, оцінки за відповідь та коментарі. Кожен такий фрагмент оформляється за визначеними правилами з використанням службових символів и слів.

Правила запису вкладеної відповіді

 1. Вкладена відповідь береться у {    } (фігурні дужки).
 2. Число, яке стоїть першим за фігурною дужкою, задає вагу оцінки цієї вкладеної відповіді у загальній оцінки завдання.
 3. Синтаксична конструкція ":MULTICHOICE:" задає тип завдання вкладеної відповіді.
  У даний час можна використовувати завдання наступних типів:
  • MULTICHOICE - вибір з множини;
  • SHORTANSWER - коротка відповідь;
  • NUMERICAL - числова відповідь.
 4. Синтаксична конструкція "%100%вірна відповідь#коментар на вірну відповідь" визначає варіант відповіді. Тут:
  • %100% - вага оцінки даного варіанту відповіді;
  • вірна відповідь - текст варіанту відповіді;
  • # - розділовий символ;
  • коментар на вірну відповідь - текст коментарю.
  Числові відповіді задаються синтаксичною конструкцією "%50%-15:2", де
  • %50% - вага оцінки даного варіанту відповіді;
  • -15 - числове значення варіанту відповіді;
  • :2 - припустима похибка відповіді.
  Вірна відповідь може бути відмічена символом "=" (дорівнює).
 5. Усі варіанти відповідей поділяються між собою символом "~" (тильда).

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE