СТВОРЕННЯ ЗАВДАННЯ З ЧИСЛОВОЮ ВІПОВІДДЮ

Цей тип завдання є окремим випадком завдання с короткою відповіддю. Своєрідність завдання у тому, що відповідь повинна бути представлена у вигляді числа.

Для створення завдання цього типу треба у формі Редагування завдання з числовою відповіддю обрати розділ, до якого буде належати завдання, і заповнити наступні її поля:

  • Назва завдання - стисла інформація, за допомогою якої можна зробити вибір завдання для створення відповідного тесту. Назва завдання буде показуватись у переліку завдань обраного розділу.
  • Зміст завдання - однозначно сформульоване завдання (питання), яке повинен виконати студент при тестуванні і яке відповідає меті тестування.
  • Штрафні бали - кількісна характеристика штрафу, який буде нараховуватися при неправильній відповіді студента.
  • Правильна відповідь - числове значення правильної відповіді.
  • Припустима похибка - числове значення припустимої помилки у відповіді студента. Наприклад, якщо правильна відповідь дорівнює 30, а припустима помилка ±5, то любе число у діапазоні від 25 до 35 буде визнане за правильну відповідь.
  • Коментарі - коментар на правильну відповідь.
  • Одиниця виміру (не обов'язково) - одиниця виміру, яку повинен додати студент до числової відповіді (наприклад, 15 кг, 123 м). У додаткових полях можна задати альтернативні одиниці виміру (наприклад, 15000 г, 0.123 км). При завданні альтернативних одиниць треба додавати відповідний коефіцієнт переходу від одних одиниць виміру до других (наприклад, коефіцієнт переходу від кілограм до тон дорівнює 0.001). Запис одиниць може починатися з пробілу, однак про це треба повідомити студенту у НОТАТКАХ або у тестовому завданні.

Зверніть увагу! Дійсні числа пишуться з використанням крапки у якості розділового символу між цілою і дробовою частинами. Наприклад, 123.0987, 0.0067.
Числова відповідь не чутлива до нечислових символів. Наприклад, відповіді типу Так, NaOH, нуль і таке інше не будуть прийняті системою.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE