СТВОРЕННЯ НАБОРУ ЗНАЧЕНЬ ЗМІННИХ

Набір значень змінних - сукупність числових значень, які будуть проказуватись замість імен змінних у формулах завдання при тестуванні. Наприклад, якщо 2,71 значення змінної з ім'ям а, то при тестуванні замість {a} буде показано 2,71.

Створення набору значень здійснюється за допомогою двох форм: Режими використання змінних і Редагування набору значень змінних.

Форма Режими використання змінних дає змогу створити набір змінних для використання тільки у конкретному завданні або набір змінних для усіх завдань розділу.

За допомогою форми Редагування набору значень змінних додаються значення до набору значень змінних чи видаляються з нього. У формі встановлюється інтервал, у межах якого буде здійснюватися генерування значення змінної за допомогою генератору випадкових чисел, та кількість десяткових знаків значення змінної, які будуть враховуватися при розрахунках. Генерування може відбуватися за рівномірним законом розподілу значень та за логарифмічним законом.
Редагування набору значень здійснюється за допомогою кнопок Додати та Видалити.

Список всіх файлів допомоги
Показати цю допомогу мовою: English

Moodle by SMCAE